Straffeforsøk

En av de viktigste rettighetene amerikanerne har, er rett til en sti ved jury når de har blitt pålagt en forbrytelse. De fleste amerikanere lever sine liv uten å bli belastet med en alvorlig forbrytelse. Men de som står overfor kriminelle anklager som kan føre til langvarig fengsling, beslagleggelse av eiendeler eller andre harde juridiske konsekvenser, kommer til å forstå fullt ut juryens makt. I de fleste straffetilfeller er saksøkte valg av juridisk representasjon medvirkende til å avgjøre om en jurys øverste makt fungerer for eller imot saksøkt.

 

En god kriminell forsvarsadvokat gir følgende for saksøkte i et forbrytelsessak:

En omhyggelig og informert gjennomgang av bevisene – inkludert politiets rapporter, vitnesbyrd, rettsmedisinske bevis og andre viktige elementer – som forbereder advokaten for hver situasjon som saksøkte kan møte under en straffesak.

Et intuitivt instinkt for hvordan påtale og juryer reagerer på utstillinger av bevis, vitnesbyrd, kryssprøve og åpnings- og avsluttende argumenter.

Forståelse av regler, prosedyrer og skikker som styrer statlige og føderale rettsforsøk.

Evnen til å raskt identifisere når bevis, vitnesbyrd og spørreskjemaer ikke kan tas opp, og når det er berettiget innvendinger.

Vellykket erfaring i forhandlinger og andre strafferettslige prosesser som kan skje i stedet for en rettssak.

I Norge er kriminelle advokater alle disse viktige ferdighetene til klienter som har blitt belastet med forbrytelsesforbrytelser.

 

Vi  håndterer alle forbrytelser og taps-saker/kostnader i Norge.

 

Klassifisering av forbrytelser i Norge

Forbrytelser er generelt klassifisert som forbrytelser. Vanligvis straffes forbrytelser med en setning på ett år eller mer i fengsel. Det er vanligvis med ett år eller mindre i et fylke fengsel. Utbetaling er også en mulighet. Under prøvetid ville en person ikke tjene noen gang i fengsel eller fengsel.

 

Den norske kriminalprosessen

Den norske straffeprosessen kan være skremmende. Det er viktig at alle som står overfor kriminelle anklager eller undersøkelser ansetter en advokatkriminalforsvar for Norge umiddelbart for å hjelpe navigere i prosessen. Nedenfor finner du en generell forklaring og oversikt over de mer vanlige trinnene i den kriminelle prosessen.

 

Ikke prøv å navigere deg gjennom i den kriminelle prosessen alene, kontakt oss i dag eller ring. Les mer om teamet vårt, eller fortsett å lese og undersøke vårt gratis juridiske informasjonsbibliotek.

 

Avskjedigelse:

 

Avgifter avskjediges.

 

Frifinnelse:

En dom av ikke skyldig utgjør en frifindelse. Med andre ord, for å finne en tiltalte som ikke er skyldig, er å frita. Ved rettssaken oppstår en frifindelse når juryen (eller dommeren dersom det er en dommerforsøk) bestemmer at påtalemyndigheten ikke har bevist at saksøkt er skyldig i en rimelig tvil

 

Feildom:

En rettssakprosedyre som er opphørt før sin normale konklusjon på grunn av en feil i saken. En mistrial har ingen juridisk virkning og anses å være ugyldig.

 

Dom:

En overbevisning kan resultere i enten en fengsling eller suspendert setning.